Over Kwaliteit In Kinderopvang

De visie van KIK is naar elf concrete punten vertaald. De leden van KIK werken nauw samen om die elf punten te realiseren. Die samenwerking ontvouwt zich op verschillende niveaus van de organisaties: bestuurders, stafleden, pedagogen en management. Gezamenlijk optrekken leidt tot synergie en versterking van de kwaliteit van de kinderopvang. De lobby rond bovengenoemde punten laten we over aan de brancheorganisaties in de kinderopvang, uiteraard levert KIK daar input voor. Lid van KIK zijn: Bink, Dak kindercentra, Humankind, Junis Kinderopvang, Kanteel Kinderopvang, KinderRijk, Kinderopvanggroep, Kober kinderopvang, MIK & PIW groep, SKSG, Spring Kinderopvang, TintelTuin en 2Samen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 86.000 kinderen en 10.000 werknemers en bestrijken zij zo’n 13% van de kinderopvangmarkt.