KiK2022-07-15T11:25:24+02:00

KIK | Kwaliteit In Kinderopvang

KIK is een vereniging van maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. KIK staat voor verbinding, ontwikkeling en beïnvloeding van (pedagogische) kwaliteit bij de KIK-organisaties en alles wat daartoe bijdraagt. De dertien leden van KIK stellen het belang van het kind centraal, werken voortdurend aan kwaliteit en willen een benchmark zijn voor elkaar. Samen bereiken de leden van KIK meer dan alleen. De leden van KIK investeren in nauwe samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners, vanuit het perspectief van een optimale ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. KIK streeft, vanuit deze visie, naar het verstevigen van de positie van de maatschappelijke kinderopvang. KIK wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan hun welbevinden.

OVER KIK

Dertien maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisaties maken zich hard voor de kwaliteit van de kinderopvang.

TROTS OP

Boeiende sprekers, interessante rapporten: dat delen we graag met u.

KIK LEDEN

De KIK-leden zijn in heel Nederland te vinden, samen maken zij zo’n 13% van de markt  uit.

De leden van KIK hechten zeer aan het belang van de beroepsvereniging van Pedagogisch Professionals in de Kinderopvang. KIK-leden dragen financieel bij aan de opstartfase en stimuleren hun pedagogisch professionals om lid te worden van  PPINK.

Ga naar de bovenkant