Werveling

Trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar houdt een wervelend verhaal: de diverse crises die nu in de wereld gaande zijn, zullen leiden tot een transformatie. Veltenaar is ervan overtuigd dat het systeem niet vanzelf zal veranderen, maar dat de revolutie van individuen met lef moet komen, zij zullen alternatieven presenteren. Het onderwijssysteem heeft zo’n revolutie nodig. Het onderwijs is nu niet gericht op het leren van vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben. Onderwijs richt zich te veel op de banen die wij tot nog toe kennen terwijl de toekomst veel flexibeler zal worden ingericht. Kinderen moeten hun talenten beter leren kennen en ontwikkelen en daarbij leren omgaan met onzekerheid, optimaal wendbaar en flexibel zijn. Veltenaar pleit voor actie om kinderen van nul tot achttien jaar meer ruimte te geven. Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan daaraan bijdragen.