Werken vanuit de bedoeling

De KIK-bestuurders spraken over verandering en transitie. Er staat immers nogal wat te gebeuren in de kinderopvang. Hoe acteer je daarop? Maar vooral hoe proactief wil en kun je zijn? Hoe kom je waar je wilt zijn? Wouter Hart neemt KIK mee in zijn benadering, zijn visie op ‘werken vanuit de bedoeling’. Wouter Hart is een veelgevraagd spreker en is bekend van boeken als ‘Leiders van vandaag – lessen voor morgen’, ‘Verdraaide organisaties’, ‘Anders Vasthouden’ en de ‘Oplossingenmachine’. Het verhaal van Wouter was enorm inspirerend en onmogelijk kort samen te vatten. We doen toch een poging. De boeken van Wouter kennen een opbouw. In ‘Verdraaide organisaties’ laat Wouter zien hoe de systemen en de mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei. Het gaat om het vinden van de juiste balans om vanuit de ‘de bedoeling’ te kunnen werken. Het boek ‘Anders vasthouden’ gaat daarop door en geeft negen sleutels die handvatten bieden bij het leren sturen vanuit de bedoeling, het vergroten van eigenaarschap en het vormgeven van ondersteunende systemen. Zijn meest recente boek ‘De oplossingenmachine’ heeft als ondertitel ‘van moeten naar willen’.

Van ‘moeten naar willen’ en dat is precies wat Wouter, met medeauteur Thom Verheggen, wil zeggen: wat is er nodig zodat medewerkers verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. De oplossing ligt in het almaar denken en werken vanuit de bedoeling. Wouter onderbouwde dit met een prachtig voorbeeld van dochter Sterre in de continue strijd met haar ouders over het ochtendritueel en op tijd opstaan. Zodra Sterre verantwoordelijkheid kreeg en zich verantwoordelijk mocht voelen voor haar eigen ochtendprogramma veranderde alles. Sterre moest niet langer haar bed uit maar wilde haar bed uit. ‘Van moeten naar willen’ dus.