Waardenkader – de belofte van de kinderopvang

KIK en KINDwijzer hebben een waardenkader voor de kinderopvang geschreven. Onze maatschappij verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De maatschappij zal kinderen moeten voorbereiden op een ongewisse toekomst en tegelijkertijd in het hier en nu veranderingen bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die van de volgende generaties. De kinderopvang speelt daar een essentiële rol in. Welke belofte doen we ouders en kinderen nu precies? Wat kan en mag de maatschappij van de kinderopvang verwachten? Welke waarden liggen aan ons werk ten grondslag? Uit die vragen is bijgaand waardenkader voortgekomen. Kinderopvang is er voor kinderen, ouders en maatschappij. Dat heeft tot een zestal waarden geleid. Het waardenkader zal door de organisaties, verenigd in KIK en KINDwijzer, ‘onder de arm’ meegenomen worden naar besprekingen met samenwerkingspartners en gemeenten en zodoende ingezet worden in de eigen lokale context. Zo kunnen zij lokaal nog beter de waarde van kinderopvang voor het voetlicht brengen. Het waardenkader is er ook voor u, maak er gerust gebruik van!