Uitwisselen van voorbeelden

KIK-leden zijn initiatiefrijk en delen hun ervaringen. Zomaar een voorbeeld. SKSG bindt de strijd aan tegen zwerfafval. Kinderen verzamelen afval, kunstenaar Maria Koijk maakt er een kunstwerk van: Het ”Peerd van Ome Loeks”. SKSG werkt samen met de gemeente Groningen aan het project ‘Groningen schoon dankzij mij’. Het doel van deze actie is om de kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met (respect voor) natuur en milieu, en het bewust worden van de gevolgen van het lukraak weggooien van afval in de openbare ruimte.