Sociaal contract

Met Frank Kalshoven, econoom, columnist van de Volkskrant en directeur van de Argumentenfabriek spraken de KIK-bestuurders over onder meer het sociaal contract. De zes thema’s uit het sociaal contract, zouden op een andere manier aan elkaar verbonden moeten worden in een nieuw sociaal contract. Pas dan kunnen we onze maatschappij ombouwen van een ‘nazorgmaatschappij’ naar een ‘voorzorgmaatschappij’. Een voorbeeld: nu krijgen mensen een uitkering als ze geen baan kunnen vinden, waarom niet eerder en beter in mensen investeren zodat ze wel een baan kunnen vinden? Kalshoven houdt een warm pleidooi voor het investeren in menselijk kapitaal. En daar komt de kinderopvang om de hoek kijken: investeren op jonge leeftijd loont. Met Kalshoven spraken de bestuurders over mogelijke strategieën om daar te komen.