Ontwikkelingen

Met Deloitte spraken de KIK-bestuurders vergezeld door enkele medewerkers, over technologische, economische, sociale en demografische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen zetten bedrijven en organisaties onder druk; opslag van data en het snelle verzenden van data veranderen bedrijven. Het wordt steeds makkelijker om producten, geld en ideeën te delen. Dat heeft effect op talenten werkzaam bij traditionele bedrijven en op de informatie en de kennis die daar aanwezig zijn. Bedrijven verliezen veel sneller dan vroeger hun leidende positie, er zijn veel meer wisselingen aan de top. Daardoor doen zich twee grote ontwikkelingen voor, die voor organisaties en bedrijven in iedere sector opdoemen: fragmentatie en concentratie. Hoger opgeleiden beginnen een eigen bedrijf, zoeken een niche en zijn competitief; dat leidt tot fragmentatie. De klanten maken uit hoeveel fragmentatie er gewenst is. Zekerheden voor werknemers vallen weg; autonomie lijkt vooral weggelegd voor hoger opgeleiden. Die fragmentatie leidt, al klinkt het tegenstrijdig, tot concentratie. Nichespelers nemen bepaalde zaken gezamenlijk af of werken samen als investeringen nodig zijn. Deloitte concludeert: er zijn vormgevers nodig, mensen en organisaties die waarden toevoegen, motiveren en gezamenlijk doelen en standaarden vaststellen en mensen samenbrengen. Na de presentatie van Deloitte gingen de bestuurders en hun medewerkers aan de slag. Hoe kunnen de KIK-leden werken aan innovatie? Hoe zorgen we dat we minder afhankelijk van de kinderopvangtoeslag en dus minder conjunctuurgevoelig zijn? Het innovatiespel van Deloitte hielp daarbij. Groepjes dachten na over innovatie, gingen bij elkaar spieken, keken door een andere bril …..