Onderwijsraad

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad en tevens hoogleraar Onderwijsbestuur aan TIAS, Universiteit van Tilburg sloot samen met René Kneyber, mederaadslid van de Onderwijsraad en tevens trainer, uitgever en publicist, in september 2020 bij KIK aan. De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviesorgaan (en geen brancheorganisatie) dat al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer geeft. Edith Hooge ziet drie lijnen in de adviezen die de Raad de afgelopen 20 jaar heeft uitgebracht rondom het jonge kind en (integrale) voorzieningen: integreer voorzieningen, verhoog de kwaliteit en verbreed de toegankelijkheid. De bestuurders van KIK verkenden met Edith en René de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Meerdere adviezen van de Onderwijsraad raken de kinderopvang. Zoals het advies Steeds inclusiever (juni 2020): hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Het advies Vooruitzien voor jonge generaties geeft antwoord op de vraag hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op langere termijn te ondervangen zijn (juni 2020). In december 2020 publiceert de Raad een advies over onderwijstijd, dat vooral zal gaan over aanstellingstijd (hoeveel lesuren, hoeveel voorbereidingsuren, wat moet een leerkracht doen, wat kan, bijvoorbeeld, een pedagogisch medewerker doen – dat vergt overigens een houding om samen te willen werken). Hier ligt duidelijk een relatie met de kinderopvang en brede talentontwikkeling.