Interprofessionele samenwerking

Eén van de leden van KIK, de MIK & PIW groep, financiert een lectoraat samen met de Zuyd Hogeschool. Lector Jerôme van Dongen richt zich op het thema interprofessionele samenwerking in de wijk. Van Dongen werkt ook mee aan de Innovatiewerkplaats van de MIK & PIW groep. Van Dongen sprak bij KIK en constateert dat het onderzoeksveld kinderopvang complex is en dat wetenschap en praktijk nog vaak naast elkaar staan, in plaats van dat zij aan projecten samenwerken. Het lectoraat verbindt praktijk en wetenschap. In zijn lezing voor KIK verkende Jerôme veel aspecten van samenwerking. Hoe kan de interprofessionele samenwerking in de wijk worden geoptimaliseerd? Jerôme ziet daarin acht kritische factoren, te weten: gemeenschappelijke waarden, contextbewustzijn, leiderschap, structuur en organisatie, groepsdynamica en interactie, veiligheid, lerend vermogen en ondernemerschap. Het lectoraat ontwikkelde, aan de hand van deze acht thema’s, een quickscan dat ieder samenwerkingsverband als zelfbeoordelingsinstrument in kan zetten om de kwaliteit van de samenwerking te beoordelen.