Een andere bril

Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit liet de bestuurders van KIK door een andere bril kijken. Zijn zienswijze: “Nederland is een supergoed georganiseerd land waarin we over alles nadenken en ons best doen om alles zo goed mogelijk te laten functioneren. Zoek maar eens rond naar een stukje land zonder bestemming, waar nog niets mee gedaan is, waar het een rommeltje is, of, misschien erger: een ongeorganiseerde bende! Bijna niet te vinden. Alles is efficiënt en effectief. Alles. Ook de kinderopvang? Ja. We denken immers ook over de kinderopvang na en ook die willen we zo goed mogelijk organiseren. Daar komen we dan wel een interessante uitdaging tegen. Want hoe belangrijk zijn efficiëntie en effectiviteit in de kinderopvang? Kunnen we goed nadenken over de bedoeling van kinderopvang als onze manier van nadenken vooral functioneel en instrumenteel is, en als efficiëntie en effectiviteit onze belangrijkste waarden zijn? Wie de vraag stelt, geeft bijna al antwoord. Nee, het gaat in de kinderopvang niet primair om de resultaten. De kinderopvang levert geen product.” Jan betoogt dat we het gesprek over de kwaliteit van de kinderopvang veel beter kunnen voeren als we op een niet-instrumentele manier nadenken over de waarde van onze kinderomgang.

September 2022