De kinderopvang is cruciaal, eis de plek op die kinderopvang verdient

René Peeters, adviseur bij Opmaat en Groei, (voormalig en nu weer interim) wethouder in Almere, interim bestuurder scholenkoepel in Den Haag en kwartiermaker samenwerking jeugd, zorg en onderwijs bij Met andere ogen was te gast bij KIK.

René ging in gesprek met de KIK-bestuurders over inclusieve kinderopvang en interprofessionele samenwerking. Welke stappen kan de kinderopvangsector zetten? Allereerst: kinderopvangsector maak je groot! En werk samen met het onderwijs, los praktische problemen op. Onderschat niet hoe het onderwijs hoopt op een goede ontwikkeling van kinderen in de voorschoolse periode, zorg voor een goede kwaliteit van overdracht van kinderopvang naar het onderwijs. De samenwerking kan vorm krijgen in kindcentra, via fusies of via afspraken. Maar werk samen. Er is meer beweging dan ooit. Zorg dat je aan tafel komt in de gemeente(n) in bijvoorbeeld een kerngroep jeugd en zorg dat de kinderopvang deel uitmaakt van de gemeentelijke educatieve agenda.

Tot slot nog wat gedachten van René, die wat verder reiken. De sector kampt met een groot personeelstekort. Kan dit tekort geen vliegwiel worden voor een oproep richting lang zwangerschaps- en ouderschapsverlof? En, kan de kinderopvang een rol spelen in de groei van KDC’s? KDC is een kinderdagcentrum voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Genoeg om over na te denken.