Complexiteit in samenwerking

Kinderopvang werkt samen met partners aan de ontwikkeling van kinderen. Die samenwerking moet, maar is niet altijd makkelijk. De KIK-bestuurders spraken over complexiteit in samenwerking met John Goedee en Dimitri Cremers van de organisatie Optimale samenwerking. Hun opvatting in het kort: complexe maatschappelijke thema’s moeten multidisciplinair worden aangepakt, waarbij hoogwaardige dienstverlening om rolvastheid vraagt en kosten kunnen worden bespaard doordat interventies op elkaar worden afgestemd. Maar we weten allemaal dat samenwerking niet makkelijk is. Wat maakt samenwerking zo lastig? Wat zijn succesfactoren? Stel jezelf deze twaalf vragen, suggereerden John en Dimitri:

 1. Wat is de vraag van de operationele, beleidsmatige en strategische cliënt?
 2. Uitgaande van de vraag, welk type keten richten we in (verkoop-, markt-, of vraaggericht)?
 3. Welke informatie moeten we delen (statisch, dynamisch en excepties)?
 4. Hoe intensief moeten wij samenwerken (vrijblijvend, gecoördineerd, geïntegreerd)?
 5. Is het mandaat geregeld / is een ieder formeel afgevaardigd?
 6. Welke coördinatiemechanismes zijn van toepassing?
 7. Welke rollen zijn vertegenwoordigd (RASCI, persoonlijke rollen)?
 8. Vindt er regie plaats aan de hand van in het kwaliteitskader geformuleerde KPI’s?
 9. Zijn de monitoringsinstrumenten beschikbaar op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau (alignement)?
 10. Welke patronen kunnen we onderkennen?
 11. Wat is de impact van onze manier van interveniëren?
 12. Wat is het effect van onze manier van interveniëren?