Claire Boonstra bij KIK te gast

Claire is één van de oprichters van Operation Education en een begenadigd spreker. Operation Education gaat ervanuit dat iedereen die in de kinderopvang of in het onderwijs werkt dat doet vanuit de bedoeling kinderen vooruit te helpen in de wereld, om ze iets mee te geven dat zinvol is voor de rest van hun leven en voor de samenleving. We willen dat goed doen en te allen tijde voorkomen dat er iets misgaat. In dat proces hebben we allerlei werkwijzen en patronen ontwikkeld die volledig vanzelfsprekend zijn geworden. Het blijkt echter dat veel van deze gewoonten zijn ontstaan in een tijd waarin heel andere waarden belangrijk werden gevonden en heel andere perspectieven bestonden over de ontwikkeling van mensen. De vragen die Claire en collega’s over het onderwijs stellen, zijn vastgelegd in Het Onderwijsvragenboek. De conclusie die opkomt na het beantwoorden van deze vragen, is dat ons huidige systeem grotendeels een historische toevalligheid is. Operation Education pleit voor een nieuw systeem waar de diversiteit en uniciteit van kinderen het uitgangspunt is met een focus op creativiteit, intuïtie en vermogen tot samenwerking. De verandering van ons systeem van educatie in brede zin zal in het onderwijs en in de kinderopvang moeten beginnen, stelt Claire.