Manifest

"Kinderopvang wegens succes gesloten” -  Boodschap aan de Tweede Kamer

  1. Bezint eer ge begint: neem voldoende tijd en doe onderzoek naar toekomstige (pedagogische) positie en financiering van de kinderopvang.
  2. Kinderopvang is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, werkgevers en overheid.
  3. Kinderopvang is een arbeidsmarktinstrument: het is goed voor de loopbaan(perspectieven) van ouders. Er zijn veel werknemers nodig in sectoren als zorg en onderwijs.
  4. Kinderopvang heeft een pedagogische opdracht: elke euro aan kinderopvang besteed is een investering in de samenleving en de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang biedt een vorm van preventieve zorg en betekent in de toekomst een besparing op politie, welzijn en (jeugd)zorg.
  5. Zorg voor een evenwichtige verdeling van kosten tussen ouders, werkgevers en overheid. Kies daarbij voor oplossingen waarbij een combinatie van doorgaande ontwikkellijnen van kinderen met doorgaande carrièrelijnen van ouders uitgangspunt is.
  6. Overweeg alternatieve bezuinigingen door alle kindregelingen onder de loep te nemen.
  7. Geef gastouderopvang een eigen kader buiten de Wet kinderopvang en zorg voor een eigen financiering die recht doet aan het informele karakter bijvoorbeeld via fiscale tegemoetkomingen.
  8. Stel voorwaarden aan maatschappelijk ondernemers: rendementen uit de kinderopvang moeten in de kinderopvang geïnvesteerd blijven worden.
  9. Stop de Beeldenstorm in de kinderopvang, voorkom infrastructuurvernietiging door eenzijdig te snoeien in het budget waardoor kinderdagverblijven gesloten worden.
  10. Kies een stip op de horizon: kies voor de toekomst van kinderen door integratie van kinderopvang met het basisonderwijs zoals door de Taskforce Kinderopvang-Onderwijs wordt bepleit.

 

Datum: november 2010