Van nul tot twaalf in 2024

Kinderopvang Humanitas heeft ChildCare International gevraagd dertien wetenschappers uit binnen- en buitenland hun kennis te delen over de ontwikkeling van kinderen gedurende de eerste twaalf levensjaren en hun visie te geven over hoe die het beste gestimuleerd en ondersteund kan worden. Het resultaat van de interviews en gesprekken is gebundeld in de publicatie Op stap naar 2024. Op 13 november heeft prof.dr. Ron Oostdam op dit toekomstbeeld gereflecteerd . Daarnaast heeft Kinderopvang Humanitas Anke van Keulen van MUTANT opdracht gegeven een pedagogisch kader te schrijven voor pedagogische netwerken waarin kinderopvang, onderwijs, welzijn-, sport-, zorg- en cultuurorganisaties samenwerken ten behoeve van kinderen van 0 – 12 jaar en hun ouders. 

Beide pulicaties zijn te bestellen bij SWP.

[14.11.2014]