SKE en Kinderopvang Humanitas

Enschede, 1 juli 2014

SKE kinderopvang en Stichting Kinderopvang Humanitas tekenen intentieverklaring
SKE kinderopvang uit Enschede en Stichting Kinderopvang Humanitas hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden voor vergaande samenwerking te verkennen.
 

Enschede, 1 juli 2014

SKE kindeopvang en Stichting Kinderopvang Humanitas tekenen intentieverklaring om de mogelijkheden voor vergaande samenwerking te verkennen. 
Deze intentie tot samenwerking betreft behalve SKE, ook de Stichtingen SKEP, SKH, SSK en SOK.

Continuïteit en kwaliteit
Het is bekend dat de vraag naar kinderopvang al geruime tijd terugloopt. SKE vindt het bieden van kwalitatief goede kinderopvang erg belangrijk. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen en hierin te kunnen investeren, is er samenwerking gezocht. In Stichting Kinderopvang Humanitas heeft SKE kinderopvang een partner gevonden die mee kan helpen de dienstverlening verder te ontwikkelen. Door de bundeling van krachten blijft het mogelijk om in te spelen op de veranderende behoefte aan opvang door ouders en op de wensen die de overheid heeft ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen.

Gezamenlijk plan
De komende maanden werken SKE kinderopvang en Stichting Kinderopvang Humanitas een plan uit om de samenwerking vorm te geven. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraden en de vakbonden. Zowel SKE kinderopvang als Stichting Kinderopvang Humanitas hechten er veel waarde aan dat de continuïteit en kwaliteit van de kinderopvang geborgd blijft, alsook de reeds in gang gezette ontwikkeling van intensieve samenwerking met de scholen.

Over SKE kinderopvang
SKE kinderopvang is met 66 kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang en 20 peuterspeelzalen de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio’s Twente en Achterhoek. Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’, worden iedere dag een paar duizend kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling, in een veilige en vertrouwde omgeving.

Over Stichting Kinderopvang Humanitas
Stichting Kinderopvang Humanitas is de grootste landelijke kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met in totaal 288 kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. De pedagogische meerwaarde van het aanbod aan ruim tienduizend kinderen is leidend voor alle keuzes die de organisatie maakt en het dagelijks aanbod dat de pedagogische medewerkers bieden.
 

[21.09.2014]