SKE en Kinderopvang Humanitas ronden fusie af

Op 31 december 2015 werd de juridische fusie tussen SKE kinderopvang en Kinderopvang Humanitas getekend. In oktober 2014 vond de bestuurlijke fusie tussen beide partijen plaats en na zorgvuldige voorbereidingen vormen beide stichtingen sinds 1 januari jl. één organisatie.

De juridische fusie betreft ook de Stichting Kinderopvang Haaksbergen, de Stichting Servicepunt Kinderopvang en de Stichting de Overblijfklup. Uitzondering vormt SKE Peuteropvang/SKEP, deze stichting gaat door als zelfstandige rechtspersoon.

Alle vestigingen van SKE kinderopvang in Twente en de Achterhoek vormen vanaf deze datum samen de regio SKE van Kinderopvang  Humanitas. Het management van de locaties, diensten als klantenservice, planning en plaatsing en de pedagogische ondersteuning worden ook bij Kinderopvang Humanitas decentraal vanuit een regiokantoor uitgevoerd. Het regiokantoor SKE wordt gevestigd in het kantoor aan de Wethouder Nijhuisstraat. De huidige adjunct-directeur van SKE kinderopvang de heer Sipke Jager is aangesteld als regiomanager van de regio SKE. De diensten en producten blijven gelijk en worden in 2016 onder de naam Kinderopvang Humanitas/SKE aangeboden.

Investeren in de toekomst
Als maatschappelijke organisatie is de focus bij Kinderopvang Humanitas gericht op de kwaliteit van het aanbod voor kinderen. Ze wil hierin de beste zijn en voortdurend innoveren. Kinderopvang Humanitas en dus de regio SKE hebben een goede financiële basis om deze missie daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zetten ons in voor het welzijn van de kinderen en de verrijking van hun ontwikkeling. Ook hechten wij waarde aan de intensieve samenwerking met onderwijs, zorg en welzijn ten behoeve van een optimale ontwikkeling van onze kinderen.

 

Over SKE kinderopvang en Kinderopvang Humanitas

SKE kinderopvang was met 88 kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio’s Twente en Achterhoek. Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’, worden iedere dag bijna vierduizend kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling, in een veilige en vertrouwde omgeving.
Stichting Kinderopvang Humanitas is de grootste landelijke kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met in totaal 288 kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. De pedagogische meerwaarde van het aanbod aan ruim tienduizend kinderen is leidend voor alle keuzes die de organisatie maakt en het dagelijks aanbod dat de pedagogische medewerkers bieden.


Heerlen 5 januari 2016 

[06.01.2016]