Nieuwe bestuurder bij Spring

Annet van Zon start per 1 februari 2019 als nieuwe directeur-bestuurder van Spring Kinderopvang. Als raad van toezicht zijn wij verheugd met mevrouw Van Zon een ervaren bestuurder in huis gehaald te hebben. Na een periode van onrust met wisselend bestuur en management kan zij zorgen voor stabiliteit die de organisatie nodig heeft. Zij zal verder bouwen aan de ontwikkelingen die Anja Hol als interim directeur-bestuurder op de rails heeft gezet. 

20 november 2018 
 

Annet van Zon is op dit moment voorzitter raad van bestuur van de Entrea-Lindenhoutgroep, een organisatie voor jeugdhulp en speciaal onderwijs. Daarvoor heeft zij verschillende managementfuncties bekleed in de jeugdzorg en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Welkomin de kinderopvang, welkom bij KIK 


 

[20.12.2018]