Nieuwe bestuurder bij Kinderopvang Humanitas

De Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas heeft Jan-Evert Post (50 jaar) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Jan-Evert heeft als aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën.  Samen met Sacha Ausems vormt hij vanaf 1 mei 2017 de tweehoofdige Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas. KIK wenst Jan-Evert veel succes bij Kinderopvang Humanitas. 

Post was tot 1 mei werkzaam bij de ING bank waar hij verschillende functies bekleed heeft, onder andere die van managing director, lid van het management team ING  Real Estate Finance. Hij heeft bestuurlijke ervaring in strategische, commerciële en organisatorische processen, naast kennis van financiën. Ook zijn aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door Kinderopvang Humanitas gewaardeeerd. 

 

[02.05.2017]