Kinderopvang Humanitas investeert in de toekomst

Kinderopvang Humanitas investeert in de toekomst

Kinderopvang Humanitas maakte verlies in 2014, maar dat verlies is ingecalculeerd en een bewuste investering in de toekomst. Dat maakt de organisatie bekend als reactie op berichten in de media hierover.

In 2014 ging Kinderopvang Humanitas een bestuurlijke fusie aan met Stichting Kinderopvang Enschede (SKE). De jaarrekening 2014 bevat geconsolideerde cijfers van SKE (voor heel 2014) en  Kinderopvang Humanitas en vergelijkende cijfers over 2013.

Kinderopvang Humanitas zelf behaalde over 2013 een positief resultaat. Niet veel kinderopvangorganisaties kunnen dat zeggen, aangezien tussen 2012 en 2014 het gebruik van professionele kinderopvang met dertig procent is gedaald. Deze daling heeft ook in 2015 doorgezet.

Het grootste deel van het verlies  in 2014 van de combinatie Kinderopvang Humanitas en SKE bestaat uit integratie- en herstructureringskosten en aanpassingen van de waarderingsgrondslagen bij SKE, die in overeenstemming gebracht zijn met Kinderopvang Humanitas.

Als maatschappelijke organisatie is de focus bij Kinderopvang Humanitas er steeds op gericht om de kwaliteit van het aanbod overeind te houden. Vanwege de teruglopende bezetting is de organisatie in afgeslankte vorm verder gegaan en is er afscheid genomen van bijna duizend medewerkers.

Eind 2015 staat Kinderopvang Humanitas er goed voor. SKE laat weer zwarte cijfers zien. Ondanks het verlies over 2014 beschikt Kinderopvang Humanitas over een uitstekende financiële positie en gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
 

Heerlen, 11 november 2015 

[13.11.2015]