Bestuurswissel bij KinderRijk

Martijn van der Kroef, directeur-bestuurder van KinderRijk neemt in januari 2016 afscheid van KinderRijk en van KIK. Met ingang van 1 november aanstaande treedt Bart Elenga bij KinderRijk in dienst als nieuwe directeur-bestuurder. Bart heeft inmiddels zijn sporen verdiend in verschillende bestuurs- en managementfuncties in de kinderopvangsector en daarbuiten. 

De leden van KIK danken Martijn voor haar enorme inzet voor de kinderopvang. Haar betrokkenheid bij de kinderopvang en meer in het bijzonder bij het onderwerp samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs was groot. KIK verwelkomt Bart Elenga en wenst hem veel succes toe bij KinderRijk en bij KIK.

[30.09.2015]