Nieuwsberichten

 • Van 16 uur naar 22 uur en van 40 weken naar 52 weken (16.06.2021)

  Ed Buitenhek heeft, op verzoek van KIK, uitgerekend wat het kost om doelgroepkinderen recht te geven op 22 uur voorschoolse educatie per week. Bijgaand rapport van Buitenhek (januari 2021) toont aan dat het ophogen van het aanbod voorschoolse educatie van 16 uur naar 22 uur per week, gedurende 52 weken, door aan te sluiten bij het ritme van de kinderopvang, een relatief goedkope oplossing is om opvangvormen te mengen, kinderen en ouders te integreren (inclusie), segregatie tegen te gaan en werkende ouders te ontzorgen.

  De notitie is op te vragen via: info@kwaliteitinkinderopvang.nl

  [Lees verder]

 • Nieuwe bestuurder bij Humankind (22.12.2020)

  Humankind kinderopvang en -ontwikkeling verwelkomt per 1 januari 2021 de heer Robin Alma als nieuwe bestuurder.  

  [Lees verder]

 • Nieuwe bestuurder TintelTuin (22.05.2019)

  Irene Schimmel-Verschuur is vanaf 1 juli 2019 de nieuwe voorzitter van de Raad van  Bestuur van TintelTuin. Zij volgt Cor Schuurman op.

  Wij wensen Irene heel veel succes en heten haar van harte welkom in de kinderopvang. KIK dankt Cor voor zijn enorme inzet en betrokkenheid! 

  [Lees verder]

 • Humankind: voor kindontwikkeling (22.05.2019)

  Kinderopvang Humanitas zet in op kindontwikkeling
  Nieuwe naam onderstreept strategische keuze: Humankind

  De wereld verandert. Dit vraagt andere talenten van onze kinderen en dus ook van organisaties in kinderopvang. Kinderopvang Humanitas introduceerde vorig jaar een nieuwe strategie die breed inzet op kindontwikkeling, wat al jaren ook de basis is van haar kinderopvang. Daarbij ligt de focus op samenwerking tussen alle betrokken partijen in de lokale leefomgeving van het kind. Bij deze beweging past ook een nieuwe naam. Daarom verandert de grootste niet-commerciële kinderopvangorganisatie van Nederland per 3 juni 2019 haar naam in Humankind.

  [Lees verder]

 • Wijziging bestuur MIK Kinderopvang (20.12.2018)

  Begin maart neemt Ghislaine Fonteijn-Driessen afscheid als bestuurder van MIK Kinderopvang. Wegens motieven in de persoonlijke levenssfeer gaat zij een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Kanteel Kinderopvang in Den Bosch. De gezamenlijke inzet van alle MIK-medewerkers heeft de afgelopen jaren een ongekende groei opgeleverd. MIK wil Ghislaine bedanken voor haar harde werk en inzet, en de rol als verbindende factor binnen en buiten de organisatie. 

  [Lees verder]