KIK | Kwaliteit In Kinderopvang

KIK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang.  Lid van KIK zijn twaalf maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80.000 kinderen en 11.000 werknemers.

KIK staat voor verbinding, ontwikkeling en beïnvloeding van pedagogische kwaliteit in kinderopvang. Vanuit haar visie streeft KIK hierbij naar het verstevigen van de positie van de maatschappelijke kinderopvang door strenge en eenduidige handhaving en door de implementatie van wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsinnovaties.

De leden van KIK stellen het belang van het kind centraal, werken voortdurend aan kwaliteit en willen een benchmark zijn voor de sector.