KIK | Kwaliteit In Kinderopvang

KIK is een vereniging van maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. KIK staat voor verbinding, ontwikkeling en beïnvloeding van (pedagogische) kwaliteit bij de KIK-organisaties en alles wat daartoe bijdraagt. De leden van KIK stellen het belang van het kind centraal, werken voortdurend aan kwaliteit en willen een benchmark zijn voor elkaar. Samen bereiken de leden van KIK meer dan alleen. De leden van KIK investeren in nauwe samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners, vanuit het perspectief van een optimale ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. KIK streeft, vanuit deze visie, naar het verstevigen van de positie van de maatschappelijke kinderopvang. KIK wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan hun welbevinden.